Lightbox button

Sticker hay in

 • Chất liệu: Decal nhựa trong
 • Kích thước: 40x65
 • Màng: Cán màng bóng
 • Chất liệu: Decal nhựa trắng
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Cán màng bóng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 45x45
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 43x53
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 45x35
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 30x50
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x40
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 30x30
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 32x32
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 30x30
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 32x32
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 28x28
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 25x25
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal nhựa trắng
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Cán màng bóng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 25x25
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 52x52
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 29x29
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 38x38
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 37x37
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal nhựa trắng
 • Kích thước: 45x45
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal nhựa trắng
 • Kích thước: 45x45
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 25x25
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 32x32
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 55x55
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 39x39
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 45x45
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 30x30
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 38x38
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 40x40
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 30x30
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal nhựa trắng
 • Kích thước: 50x35
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 40x40
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 30x30
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 50x40
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x30
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 45x45
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 50x40
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 40x40
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 40x40
 • Màng: Cán màng bóng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 74x44
 • Màng: Cán màng mờ
Tính giá nhanh
Nhập kích thước, số lượng và chất liệu tem bạn muốn in

Bế theo hình
Cắt thành phẩm
Thông tin sản phẩm
Kích thước tem(mm): 40x40 mm
Số lượng: 100
Loại decal: Decal giấy, Cán màng mờ
Số tờ lớn: 0
Số tem/1 tờ: 0
Thành phẩm: Bế demi theo hình
Đơn giá: 1.630
Phí thiết kế:
Phí giao hàng trong TP.HCM:
Đơn giá: 1.630
Bạn được tặng thêm: 0
Thành tiền: 0
Mã giảm giá:
Giảm giá:
Tổng thanh toán:

Giá chưa bao gồm VAT và phí ship. In số lượng lớn hoặc qui cách đặc biệt quý khách liên hệ hotline để có giá tốt nhất

Tính giá thêm số lượng khác
Decal giấy - Kích thước 40x40 mm - Cán màng mờ
Số lượng Đơn giá Thành tiền
100 1.630₫ 163.000₫ Đặt hàng
200 1.025₫ 205.000₫ Đặt hàng
300 894₫ 268.000₫ Đặt hàng
400 775₫ 310.000₫ Đặt hàng
500 656₫ 328.000₫ Đặt hàng
600 592₫ 355.000₫ Đặt hàng
700 533₫ 373.000₫ Đặt hàng
800 500₫ 400.000₫ Đặt hàng
900 458₫ 412.000₫ Đặt hàng
1000 424₫ 424.000₫ Đặt hàng