Lightbox button

Sticker hay in

 • Chất liệu: Decal nhựa trong
 • Kích thước: 40x65
 • Màng: Cán màng bóng
 • Chất liệu: Decal nhựa trắng
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Cán màng bóng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 45x45
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 43x53
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 45x35
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 30x50
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x40
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 30x30
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 32x32
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 30x30
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 32x32
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 28x28
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 25x25
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal nhựa trắng
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Cán màng bóng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 25x25
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 52x52
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 29x29
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 38x38
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 37x37
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal nhựa trắng
 • Kích thước: 45x45
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal nhựa trắng
 • Kích thước: 45x45
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 25x25
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 32x32
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 55x55
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 39x39
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 45x45
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 30x30
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 38x38
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 40x40
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 30x30
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal nhựa trắng
 • Kích thước: 50x35
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 40x40
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 30x30
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 50x40
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x35
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 35x30
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 45x45
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 50x40
 • Màng: Cán màng mờ
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 40x40
 • Màng: Không cán màng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 40x40
 • Màng: Cán màng bóng
 • Chất liệu: Decal giấy
 • Kích thước: 74x44
 • Màng: Cán màng mờ
Tính giá nhanh
Nhập kích thước, số lượng và chất liệu tem bạn muốn in

Bế theo hình
Cắt thành phẩm
Thông tin sản phẩm
Kích thước tem(mm) 40x40 mm
Số lượng 100
Loại decal Decal giấy, Cán màng mờ
Số bản in 0
Thành phẩm Bế demi theo hình
Đơn giá 1.630
Phí thiết kế
Phí giao hàng trong TP.HCM
Đơn giá sản phẩm 1.630
Thành tiền 0
Mã giảm giá
Giảm giá
Tổng thanh toán

Giá chưa bao gồm VAT và phí ship. In số lượng lớn hoặc qui cách đặc biệt quý khách liên hệ hotline để có giá tốt nhất

Tính giá thêm số lượng khác
Decal giấy - Kích thước 40x40 mm - Cán màng mờ
Số lượng Đơn giá Thành tiền
100 1.630₫ 163.000₫ Đặt hàng
200 1.025₫ 205.000₫ Đặt hàng
300 894₫ 268.000₫ Đặt hàng
400 775₫ 310.000₫ Đặt hàng
500 656₫ 328.000₫ Đặt hàng
600 592₫ 355.000₫ Đặt hàng
700 533₫ 373.000₫ Đặt hàng
800 500₫ 400.000₫ Đặt hàng
900 458₫ 412.000₫ Đặt hàng
1000 424₫ 424.000₫ Đặt hàng
2000 279₫ 556.600₫ Đặt hàng
3000 226₫ 677.000₫ Đặt hàng
4000 200₫ 797.000₫ Đặt hàng
5000 183₫ 913.000₫ Đặt hàng
6000 171₫ 1.023.400₫ Đặt hàng
7000 163₫ 1.138.600₫ Đặt hàng
8000 157₫ 1.253.800₫ Đặt hàng
9000 152₫ 1.366.000₫ Đặt hàng
10000 148₫ 1.476.400₫ Đặt hàng